Statistika

Rahvaarv: 2586
Pindala: 189,2 km²
Suurim asula: Kambja (628)
Koole: 4
Lasteaedu: 2
Külasid: 30
Huvikoole: 1

Kambja vallas 13,7 elanikku 1km2;

  • mehi 1295 s.o 50,1%,
  • naisi 1291 s.o 49,9%. 

Kambja valla andmed statistikaameti kodulehel:

http://www.stat.ee/ppe-50382

Riigi ja omavalitsuste rahandusstatistika:

riigiraha.fin.ee