« Tagasi

Projekteerimistingimuste eelnõu Palumäe küla Palumaa kinnistule

Kambja Vallavalitsusele on esitatud projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul Kambja vallas Palumäe külas Palumaa kinnistule ühe eramu püstitamiseks. Kinnistule on Kambja Vallavalitsuse 10.04.2015 korraldusega nr 454 kehtestatud Künka kinnistu detailplaneering. Vastavalt taotlusele soovib omanik muuta osaliselt hoonestusala piire (alla 10%).

Projekteerimistingimuste eelnõu on avalikustatud kodulehel www.kambja.ee ja Kambja vallamajas Kesk tn 2 Kambja alevik ajavahemikul 18. mai - 1. juuni 2017. Sel ajal on huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta väljendada oma arvamust. Kui tähtaja jooksul esitatakse etepanekuid või vastuväiteid, siis korraldatakse asja arutamiseks avalik istung 5. juunil kell 11 Kambja vallamajas.

Lisad:

1) projekteerimistingimuste eelnõu
2) asendiplaan