Sulu küla Undioru planeeringu kehtestamine

08.12.2017

Kambja Vallavalitsuse 30. novembri 2017. a korraldusega nr 51 kehtestati Kambja vallas Sulu küla Undioru kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga on kavandatud elamumaa krundile hoonestusalad, kuhu on määratud ehitusõigus ühe elamu ja ühe ab...  Loe edasi »