Undioru planeeringu vastuvõtmine ja väljapanek

27.10.2017

Kambja Vallavalitsus teatab, et on vastu võtnud Kambja vallas Sulu küla Undioru kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuala suurusega 18722 m2 sihtotstarve muudetakse elamumaaks, krundile on lubatud ehitada üks üksikelamu koos kõrvalhoonega.Planee...  Loe edasi »