PROJEKT “ KAMBJA VALLA TEEDE TOLMUVABA KATETE RAJAMINE

24.04.2017

Projekti lühikirjeldus Rajada Rebase-Küti tee pikkusega 1947 m ja Põllu tänava pikkusega 1004 m tolmuvaba kate. Teostatavate tööde käigus lisatakse olemasolevatele teede katetele 10 cm purustatud kruusa, millega suurendatakse tee kandevõimet ja ...  Loe edasi »

« Tagasi

Kambja valla rahvas on iseseisvusmeelne

Intervjuu vallavanem Ivar Tedremaga

Selle lehenumbri koostamise ajaks oli toimunud kaks rahvakoosolekut – Kambjas ja Vana-Kuustes –, millel elanikud ja vallajuhid arutlesid selle üle, mida võib endaga kaasa tuua Vabariigi Valitsuse soov sundühendada Kambja vald Ülenurme vallaga.

Vallavanem Ivar Tedrema tõi esile, et inimesed on olnud aktiivsed ja pidanud oluliseks Kambja valla iseolemist.

Loe edasi Koduvallast


Enampakkumine kinnisasjade kasutamiseks

21.04.2017

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 04.05.2017. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.  Loe edasi »