Teated

Suuremõõtmelisi jäätmeid saab tuua kogumiskonteineritesse: Kambja alevikus, Männi 9 taga parklas Vana-Kuuste külas Kuuste kool juures Pangodi külas Unipiha kooli juures. ...

Suuremõõtmeliste jäätmete kogumine 26. ja 27. mail

Suuremõõtmelisi jäätmeid saab tuua kogumiskonteineritesse: Kambja alevikus, Männi 9 taga parklas Vana-Kuuste külas Kuuste kool juures Pangodi külas Unipiha kooli juures. ...

KAMBJA PÕHIKOOL   Kambja Põhikool võtab konkursi korras tööle AJALOO- JA ÜHISKONNAÕPETUSE ÕPETAJA (tähtajatu leping) ning LOODUSAINETE ÕPETAJA (tähtajaline leping). ...

Konkurss ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse ning loodusainete õpetaja töökohale

KAMBJA PÕHIKOOL   Kambja Põhikool võtab konkursi korras tööle AJALOO- JA ÜHISKONNAÕPETUSE ÕPETAJA (tähtajatu leping) ning LOODUSAINETE ÕPETAJA (tähtajaline leping). ...

Kambja Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 15. mail 2018 algusega kl 17.00  Ülenurme Gümnaasiumi raamatukogu saalis Ülenurme alevikus Tartu mnt 5. Päevakord: ...

Volikogu istung toimub 15.05

Kambja Vallavolikogu istung toimub teisipäeval, 15. mail 2018 algusega kl 17.00  Ülenurme Gümnaasiumi raamatukogu saalis Ülenurme alevikus Tartu mnt 5. Päevakord: ...

Ülenurme Muusikakooli arengukava 2018 -2022   EELNÕU 

Ülenurme Muusikakooli arengukava aastateks 2018 - 2022 eelnõu

Ülenurme Muusikakooli arengukava 2018 -2022   EELNÕU 

Taotlusvoor avatakse 07.mail 2018, taotluste esitamise tähtaeg on 11.juuni 2018. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele...

Kodutoetus lasterikastele peredele

Taotlusvoor avatakse 07.mail 2018, taotluste esitamise tähtaeg on 11.juuni 2018. Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele...

Seoses teekatte seisundi nõrgenemisega pinnase sulamise tõttu keelab Kambja Vallavalitsus Kambja vallas alates 2. aprillist 2018 veokitele täismassiga üle 8 tonni liiklemise järgmistel kohaliku...

Liikluse piiramine kohalikel teedel

Seoses teekatte seisundi nõrgenemisega pinnase sulamise tõttu keelab Kambja Vallavalitsus Kambja vallas alates 2. aprillist 2018 veokitele täismassiga üle 8 tonni liiklemise järgmistel kohaliku...

Kambja Vallavalitsus on vastu võtnud Tatra külas Kannastiku kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuga on võimalik tutvuda 09.04 kuni 23.04.2018 Kambja vallavalitsuses (Kesk tn 2, ...

Tatra küla Kannastiku planeeringu avalik väljapanek

Kambja Vallavalitsus on vastu võtnud Tatra külas Kannastiku kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuga on võimalik tutvuda 09.04 kuni 23.04.2018 Kambja vallavalitsuses (Kesk tn 2, ...

Kambja vallavalitsus  kuulutab välja konkursi  Kuuste kooli direktori vabaneva ametikoha täitmiseks. Kandidaadile esitatavad nõuded on kehtestatud haridus- ja teadusministri 29....

Konkurss Kuuste kooli direktori vabaneva ametikoha täitmiseks

Kambja vallavalitsus  kuulutab välja konkursi  Kuuste kooli direktori vabaneva ametikoha täitmiseks. Kandidaadile esitatavad nõuded on kehtestatud haridus- ja teadusministri 29....

Kambja Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise sõiduauto OPEL MERIVA võõrandamiseks.

Vallavara võõrandamine enampakkumise korras

Kambja Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampakkumise sõiduauto OPEL MERIVA võõrandamiseks.

Kambja Vallavalitsus kuulutab välja huvihariduse tegevuse taotlusvooru 2018 I poolaastaks. Taotlus esitada  9. märtsiks kella 14.00 e-postile:  vald@kambja.ee

Huvihariduse tegevuse taotlusvoor I poolaastaks

Kambja Vallavalitsus kuulutab välja huvihariduse tegevuse taotlusvooru 2018 I poolaastaks. Taotlus esitada  9. märtsiks kella 14.00 e-postile:  vald@kambja.ee

Kambja saun avatud laupäeviti: talvel kell 15.00 - 20.00 suvel kell 16.00 - 21.00   Piletite hinnad: - eelkooliealised lapsed tasuta, - kooliealised lapsed...

Kambja saun

Kambja saun avatud laupäeviti: talvel kell 15.00 - 20.00 suvel kell 16.00 - 21.00   Piletite hinnad: - eelkooliealised lapsed tasuta, - kooliealised lapsed...

Kambja Vallavalitsus on vastu võtnud ja väljapanekule saatnud Uhti küla Nõlvataguse maaüksuse ja lähiala ning Räni aleviku Saare maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringutega on...

Nõlvataguse ja Saare planeeringute väljapanek

Kambja Vallavalitsus on vastu võtnud ja väljapanekule saatnud Uhti küla Nõlvataguse maaüksuse ja lähiala ning Räni aleviku Saare maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringutega on...

Haldusreform on toonud kahe valla elanikele üksjagu üllatusi, suurimateks nendest riigi valitsuse otsus sundliita Kambja ja Ülenurme vald üheks haldusüksuseks ning nimetada see Kambja vallaks....

Vallarahvas öelgu oma otsus – kas Kambja või Ülenurme vald!

Haldusreform on toonud kahe valla elanikele üksjagu üllatusi, suurimateks nendest riigi valitsuse otsus sundliita Kambja ja Ülenurme vald üheks haldusüksuseks ning nimetada see Kambja vallaks....

Tartumaa teenetemärgiga tunnustatakse inimesi, kes on pika aja jooksul olulisel määral kaasa aidanud Tartumaa arengule, siinsele majandusele, kultuurile, elukeskkonna kvaliteedile ja inimeste...

Teenetemärk Tartumaa Kuldne Tammeoks

Tartumaa teenetemärgiga tunnustatakse inimesi, kes on pika aja jooksul olulisel määral kaasa aidanud Tartumaa arengule, siinsele majandusele, kultuurile, elukeskkonna kvaliteedile ja inimeste...

Ülenurme valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 18.09.2017-18.10.2017.a. Ülenurme valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimusid 07.11.2017 kell 17.00...

Ülenurme valla üldplaneeringu avaliku arutelu tulemuste arvestamine

Ülenurme valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimus 18.09.2017-18.10.2017.a. Ülenurme valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimusid 07.11.2017 kell 17.00...

Kambja Vallavalitsuse 30. novembri 2017. a korraldusega nr 51 kehtestati Kambja vallas Sulu küla Undioru kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga on kavandatud...

Sulu küla Undioru planeeringu kehtestamine

Kambja Vallavalitsuse 30. novembri 2017. a korraldusega nr 51 kehtestati Kambja vallas Sulu küla Undioru kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga on kavandatud...

Kambja Vallavalitsus teatab, et on vastu võtnud Kambja vallas Sulu küla Undioru kinnistu detailplaneeringu.  Planeeringuala suurusega 18722 m 2...

Undioru planeeringu vastuvõtmine ja väljapanek

Kambja Vallavalitsus teatab, et on vastu võtnud Kambja vallas Sulu küla Undioru kinnistu detailplaneeringu.  Planeeringuala suurusega 18722 m 2...

Alates 25. oktoobrist saavad Kambja valla elanikud jäätmeid viia Tartu linna jäätmejaama aadressil Turu 49. Jäätmejaamas võetakse elanikelt tasuta vastu järgmisi jäätmeid: vanapaber...

Kambja valla elanikud saavad jäätmeid viia Tartu jäätmejaama

Alates 25. oktoobrist saavad Kambja valla elanikud jäätmeid viia Tartu linna jäätmejaama aadressil Turu 49. Jäätmejaamas võetakse elanikelt tasuta vastu järgmisi jäätmeid: vanapaber...

Võttes aluseks 15. oktoobril 2017. a toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste valimistulemuste protokolli ning juhindudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusest, otsustas...

Valitud volikogu liikmete registreerimine

Võttes aluseks 15. oktoobril 2017. a toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste valimistulemuste protokolli ning juhindudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusest, otsustas...

<img alt="" class="asset-small-image350" src="/image/journal/article?img_id=17491876&amp;t=1508143237211" width="350"...

Valimistulemuste protokoll

Kambja ja Ülenurme valla territooriumil moodustatava...