« Tagasi

Planeeringute algatamine Palumäe ja Kodijärve külas

 

Kambja Vallavalitsus teatab, et Kambja Vallavalitsuse 01.12.2016 korraldusega nr 1030 algatati Palumäe külas asuva Parripõllu ja Kodijärve külas asuva Õuna maaüksuste detailplaneeringu koostamine planeeringuala suurusega 14,75 ha.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Parripõllu kinnistule ühe hoonestusala kavandamine ning sellele juurdepääsu, ehitusõiguse ja tehniliste näitajate määramine. Õuna kinnistu kaasati planeeringualasse selleks, et vajadusel planeerida selle kaudu juurdepääs hoonestusalale. Planeering algatati kooskõlas Pangodi maastikukaitseala üldplaneeringuga.

Planeeringu algatamise korraldus ja lähtetingimused

Kambja Vallavalitsus teatab, et Kambja Vallavalitsuse 01.12.2016 korraldusega nr 1029 algatati Kambja valla Palumäe küla Kase kinnistu detailplaneeringu koostamine planeeringuala suurusega 3,83 ha.

Detailplaneering algatati kinnistu jagamiseks kaheks krundiks, hoonestamata krundile ehitusõiguse määramiseks ühe elamu ehitamiseks koos lahendusega vajalike kommunikatsioonivõrkudega varustamiseks. Detailplaneering koostatakse kooskõlas Pangodi maastikukaitseala üldplaneeringuga.

Planeeringu algatamise korraldus ja lähtetingimused