« Tagasi

Rahvaküsitlus 23. ja 24. aprillil: „Kas pooldate Kambja ja Ülenurme valla sundühendamist?“

Vabariigi Valitsus on teinud ettepaneku moodustada Kambja ja Ülenurme valla ühinemise teel uus haldusüksus, mille nimeks määratakse Kambja vald.

Seniste valdade õiglusjärglaseks saava valla keskuse eeldusliku asukohana näeb Vabariigi Valitsus Ülenurme alevikku.

Haldusreformi seadus näeb ette, et omavalitsuste ühendamise eel on kohustuslik korraldada küsitlus rahva arvamuse selgitamiseks.

Kambja vallas (ja ka Ülenurme vallas) toimub küsitlus pühapäeval, 23. aprillil ja esmaspäeval, 24. aprillil 2017. Küsitluslehel on küsimus „Kas pooldate Kambja ja Ülenurme valla sundühendamist?"

Rahvaküsitlus viiakse läbi küsitluspunktis ja elektrooniliselt.
 

Küsitlusel osalemine küsitluspunktis Kambja vallamajas


Küsitluspunktis – Kambja vallamaja saalis (Kesk 2, Kambja alevik, I korrus) toimub küsitlus pühapäeval 23. aprillil kell 10 – 18 ja esmaspäeval 24. aprillil kell 10 – 18.

Küsitluspunkti tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.
 

Elektrooniline küsitluses osalemine
 

Elektrooniline küsitlus toimub üksnes pühapäeval 23. aprillil kell 10 – 24 aadressil https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=12884

Ligipääs e-küsitlusele avaneb 23. aprillil kell 10.00 ja sulgub kell 24.00 Elektroonilises küsitluses osalemiseks on vaja ennast identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID-ga.

E-häält on võimalik muuta kuni e-küsitluse lõppemiseni:

  • elektrooniliselt muutes jääb kehtima viimasena tehtud valik;
  • küsitluspunktis saab eelnevalt antud e-häält muuta – sellisel juhul tühistab küsitluslehel antud hääl e-hääle.

Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitlusel osalemise päevaks vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab Kambja vallas.
 

Küsitluslehe täitmine kodus
 

Igal Kambja valla elanikul on õigus taotleda küsitluslehe täitmist ka kodus, kui tema tervislik seisund või mõni muu mõjuv põhjus on takistuseks tema vahetule osalemisele küsitluskohas toimuval küsitlusel.

Küsitluslehe kodus täitmise taotlus tuleb kirjalikult esitada komisjonile või vallasekretärile võimalikult varakult enne küsitluse toimumist või küsitluse toimumise esimesel päeval.

Küsitluse toimumise teisel päeval (24. aprillil 2017) võetakse küsitluslehe kodus täitmise taotlusi vastu telefonitsi (5304 7070) kuni kella 15.00-ni.

Infot küsitluse korralduse kohta annab vallasekretär Reet Kiuru (tel 5304 7070, e-post reet@kambja.ee).

 

Üleskutse Kambja valla elanikele!

Osalege palun rahvaküsitlusel!

 

Vallasisesed bussiliinid rahvaküsitluse päevadel

 

Pühapäeval, 23. aprillil:

kell 10.00 ja kell 13.00 Vana-Kuuste - Reola - Sipe – Rebase – Sirvaku – Liiva – Kaatsi – Kambja;

kell 11.00 tavapärane Kammeri ring Kambja – Kammeri – Pugu – Kavandu – Kodijärve – Pangodi – Petolai – Kiisa – Aarike – Kambja.

Tagasisõidu kellaaeg lepitakse kokku bussis.

 

Esmaspäeval, 24. aprillil:

kell 8.30 tavapärane Vana-Kuuste ring;

kell 11.00 tavapärane Kammeri ring Kambja – Kammeri – Pugu – Kavandu – Kodijärve – Pangodi – Petolai – Kiisa – Aarike – Kambja.

 

Kambja vallavalitsus