Kambja valla valimiskomisjon

Moodustatud Tartu Maavanema 17.07.2017 korraldusega nr 1-1/754  http://delta.andmevara.ee/tartu/dokument/917278

Koosseis

Reet Kiuru (Kambja vald) - esimees
Kristi Kull (Ülenurme vald) - aseesimees
Marge Einola (Ülenurme vald)
Kristiina Kolk (Kambja vald)
Evald Jegorov (Ülenurme vald). 
 
Asendusliikmed:
Taivo Prants (Kambja vald)
Ilve Kahro (Ülenurme vald).
 

Kontakt 

Valimiskomisjoni asukoht on Ülenurme vallamajas Pargi tn 2 Ülenurme alevikus.

tel 750 2612, 523 9117,
e-post: reet.kiuru@kambja.ee