23 märts, 2017

22. märtsist 2016 algas hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Kambja vallavalitsuses.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuli esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 23. mail 2016.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetatakse kodumajapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda hajaasustuse piirkonnas elavad füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

1. taotleja elab alaliselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb;

2. taotleja elukoht on ka rahvastikuregistri andmete kohaselt selles majapidamises, millele ta toetust taotleb (vähemalt alates 1. jaanuarist 2016);

3. taotlejal ei tohi taotluse esitamise hetkel olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(d). Kaastaotleja peab vastama taotlejaga samadele nõuetele.

Oluline on, et projekti tulemus ei oleks poolik, vaid jõuaks tervikliku lahenduseni. Näiteks peab projekti lõpptulemusena olema joogivesi kättesaadav, juurdepääsutee olema kasutuskõlblik aastaringselt või peab olemas olema leibkonna vajadustele vastav elektrisüsteem.

Projekti maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2011–2015 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti kuludest.

Taotlus koos lisadokumentidega esitatakse vallavalitsusele. Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veenanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.

Selleks, et Teie taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, lugege enne taotluse koostamist kindlasti läbi programmdokument ja konsulteerige valla ametnikuga.

Programmi valdkondade prioriteetsus

Hajaasustuse programmst toetatavate valdkondade prioriteetsus on volikogu otsusega järgmine:

  1. veesüsteemid;
  2. kanalisatsioonisüsteemid;
  3. juurdepääsuteed;
  4. autonoomsed elektrisüsteemid.

Taotlusvormid leiate EAS kodulehelt:

http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/

Kontaktisikud:

Kambja vallavalitsuse majandusnõunik Enno Soodla
tel 741 6461, 501 1783
e-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Tartu maavalitsus: Heili Uuk
tel 730 5237
e-post See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

 

Hindamiskomisjon

Hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks komisjon järgmiseks koosseisus:

  • Ivar Tedrema
  • Reet Kiuru
  • Arved Küngas
  • Enno Soodla
  • Merle Saik

Toetuse saajad

Toetuse saajad 2016 aasta taotlusvoorust

Vajalikud viited

 

Eelmised taotlusvoorud

Hajaasustusprogramm 2015

Toetuse saajad 2015 aasta taotlusvoorust

Hajaasustusprogramm 2014

Toetuse saajad 2014 taotlusvoorust

Hajaasustuse programm 2013-2014

Toetuse saajad 2013 - 2014 taotlusvoorust