24 märts, 2017
E 15.00 Alg- ja keskastme õpilaste showtantsutund juhendaja Kätlin Kase
E 15.45 Vanema kooliastme õpilaste showtantsutund juhendaja Kätlin Kase
E 18.00 Näitering Püünelind juhendaja Margus Möll
E 18.00 Kambja naisansambel Lüüra juhendaja Anu Ird
T 19.00 Naisrahvatantsurühm Vikertiimer

juhendaja Heleri Huuse

K 17.00 Keraamikaring Kuuste seltsimajas Kuuste naisselts
K 18.00 Laulukoor Läte dirigent Saidi Tammeorg
N 19.00 Naisrahvatantsurühm Vikertiimer juhendaja Heleri Huuse