25 märts, 2017

Valimisjaoskonda nr 1 kuuluvad Kambja alevik ning Aakaru, Ivaste, Kaatsi, Kammeri, Kavandu, Kodijärve, Kullaga, Madise, Mäeküla, Oomiste, Paali, Palumäe, Pangodi, Pulli, Pühi, Raanitsa, Reolasoo, Riiviku,Sulu, Suure-Kambja, Tatra, Virulase ja Visnapuu külad.

Valimisjaoskonna hääletusruumid asuvad Kambja vallamajas Kambja Kesk 2.


Valimisjaoskonda nr 2 kuuluvad Kõrkküla, Lalli, Rebase, Sipe, Siravku, Talvikese ja Vana-Kuuste külad.

Valimisjaoskonna hääletusruumid asuvad Kuuste Põhikoolis Vana-Kuuste külas.

 

Valimisjaoskonnaks nr 1 saavad valijad hääletada väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda ning valijad kelle elukoha andmed Kambja vallas on rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega.

 

Kambja Vallavalitsuse 06.08.2002 määrus nr 11 "Valimisjaoskondade moodustamine"