25 märts, 2017

 Kuldar Lepik

Kuldar Lepik

Sünniaeg: 26.09.1982
Erakondlik kuuluvus: -
Kandideerimisnimekiri: VL Koduvald

Kuldar Lepik valiti vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele volinike poolt Kambja valla VIII vallavolikogu aseesimeheks.

Volikogu aseesimees asendab volikogu esimeest tema äraolekul või volituste peatumisel, samuti juhtudel, kui esimees ei saa oma ülesandeid täita enesetaanduse tõttu, ja täidab muid talle volikogu õigusaktidega pandud ülesandeid.

Aseesimees on ametisse kinnitatud Kambja Vallavolikogu 30.10.2013 a otsusega nr 1 "Vallavolikogu esmehe valimine".