25 märts, 2017

Kambja Vallavolikogu keskkonna- ja turvalisuskomisjon

Komisjoni tegevusvaldkond on keskkonnakaitse, kriisiabi, korrakaitse ja päästeteenistuse küsimused.

Liikmed:

  • Magnus Ott - esimees;
  • Marek Palusoo - aseesimees;
  • Indrek Roos;
  • Robert Sule;
  • Oliver Ots;
  • Ilona Annuk;
  • Jüri Toomiste;
  • Taivo Prants;
  • Enno Soodla;
  • Tormas Tuulik.

 

Komisjon on alalisena ellukutsutud Kambja Vallavolikogu 07.11.2013 otsusega nr 2 "Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine".

Komisjoni esimees on kinnitatud 07.11.2013 otsusega nr 3 "Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine".

Komisjoni aseesimees on kinnitatud 07.11.2013 otsusega nr 4 "Vallavolikogu alatiste komisjonide aseesimeeste valimine".

Komisjoni koosseis on kinnitatud Kambja Vallavolikogu 07.11.2013 otsusega nr 9 "Vallavolikogu keskkonna- ja turvalisuskomisjoni koosseisu kinnitamine".