23 märts, 2017

 

Kaugküte

Kambja kaugküttepiirkonnas 75,73 €/Mwh

Külm vesi

Külma vee hind Kambja, Vana-Kuuste ja Rebase ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni piirkonnas 1,07 €/m3

Reovee ärajuhtimine ja puhastamine

Reovee hind Kambja, Vana-Kuuste ja Rebase ÜVK piirkonnas 1,31 €/m3

 

Pürgiteenuste hinnad alates 01.01.2015

 • Kambja alevikus 1,22 eurot inimese kohta kuus
  • - Puiestee 3 1,28 eurot inimese kohta kuus
  • - Puiestee 6/8 1,00 eurot inimese kohta kuus
 • Vana- Kuuste küla 1,40 eurot inimese kohta kuus
 • Rebase elumaja 1,80 eurot inimese kohta kuus

 

 Kambja sauna piletite maksumus alates 01.01.2015

 • täiskasvanu 3,50 eurot / maksimum 2 tundi
 • pensionär 2,00 eurot / maksimum 2 tundi
 • õpilane 1,50 eurot / maksimum 2 tundi
 • eelkooliealine laps tasuta