23 märts, 2017

Ametlikud teated

Vastavalt Kambja Vallavalitsuse määrusele "Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord", tuleb Kambja valla kooli esimesse klassi mineva lapse vanemal esitada koolile avaldus koolimineku aasta 1. maiks.

Loe lisa...

Kambja Vallavalitsuse 02.03.2017 korraldusega nr 1095 algatati Sulu küla Undioru kinnistu (kü 28201:001:0232) detailplaneeringu koostamine planeeringuala suurusega 18722 m2.

Loe lisa...

Kambja Vallavalitsuse 10.03.2016 korraldusega nr 808 on keelatud Kambja valla kruusateedel mootorsõidukite, mille tegelik mass ületab 8 tonni, sõitmine alates 18.03.2016, kuni teede kandevõime taastumiseni. 

Loe lisa...

Hea Kambja valla elanik,

14.-16. märts 2017 toimub Teie vallas Kambja, Pangodi, Kavandu piirkonnas 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni õppus.

Loe lisa...

Kambja vallavalitsus korraldab 15. aprillil Kambja valla elanikele ohtlike jäätmete ja vana olmeelektroonika kogumisringi ning 14. - 16. aprillini suuremõõtmeliste jäätmete kogumise.

Loe lisa...

Kambja Vallavalitsuse korraldusega kehtestati Kambja vallas Kullaga külas Mäenurga maaüksuse detailplaneering.

Loe lisa...

Kambja Vallavalitsus teatab, et Kambja Vallavalitsuse 01.12.2016 korraldusega nr 1030 algatati Palumäe külas asuva Parripõllu ja Kodijärve külas asuva Õuna maaüksuste detailplaneeringu koostamine planeeringuala suurusega 14,75 ha.

Loe lisa...