25 märts, 2017
Kodanikule Üldinfo Uudised ja sündmused Ametlikud teated Planeeringu algatamine Palumäe ja Kodijärve külas

Kambja Vallavalitsus teatab, et Kambja Vallavalitsuse 01.12.2016 korraldusega nr 1030 algatati Palumäe külas asuva Parripõllu ja Kodijärve külas asuva Õuna maaüksuste detailplaneeringu koostamine planeeringuala suurusega 14,75 ha.

 

Detailplaneeringu eesmärgiks on Parripõllu kinnistule ühe hoonestusala kavandamine ning sellele juurdepääsu, ehitusõiguse ja tehniliste näitajate määramine. Õuna kinnistu kaasati planeeringualasse selleks, et vajadusel planeerida selle kaudu juurdepääs hoonestusalale. Planeering algatati kooskõlas Pangodi maastikukaitseala üldplaneeringuga.

Planeeringu algatamise korraldus ja lähtetingimused