Kohalike omavalitsuste volikogude valimised

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 15. oktoobril 2017.  Valdade ja linnade volikogud valitakse neljaks aastaks.

 

Valimispäev on 15. oktoober 2017 - Hääletamine toimub kell 9.00 - 20.00.  Toimub ka kodus hääletamine.

05.10. – 08.10.2017  toimub eelhääletamine maakonnakeskuse jaoskonnas. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.

05.10. – 11.10.2017 toimub elektrooniline hääletamine. Hääletamine algab 5. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 11. oktoobril kell 18.00

09.10. - 11.10.2017 toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00. Toimub ka hääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda, sealhulgas valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

Hääletamisõigus on Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 16-aastaseks ja kelle püsiv elukoht, see on elukoht, mille aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse, asub vastavas vallas või linnas.
 

Kandidaadid kohaliku omavalitsuse volikogu valimisel moodustatavas Kambja vallas
 

Valimisringkond ja mandaatide arv

Tartu maanavem, võttes aluseks haldusreformi seaduse § 12 lõike 9 ning kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 8 lõike 5 ja § 703 lõike 2 punkti 2, moodustas 07.07.2017 korraldusega nr 1-1/717 15. oktoobril 2017 toimuvateks Kambja valla ja Ülenurme valla haldusterritoriaalse korralduse muutumisega moodustuva Kambja valla volikogu valimisteks ühe 21-mandaadilise valimisringkonna nr 1, mis hõlmab Kambja valla ja Ülenurme valla haldusterritooriumeid.

Valimistoimingud ja tähtajad 2017. a kohalikel valimistel

Kandideerimisdokumentide näidised valmistab ette riigi valimisteenistus ja need avaldatakse valimiste veebilehel.

Kambja valla valimiskomisjon

Kambja valla ja Ülenurme valla sundühendamise teel moodustatava Kambja valla valimiskomisjon on moodustatud Tartu Maavanema 17.07.2017 korraldusega nr 1-1/754  http://delta.andmevara.ee/tartu/dokument/917278

Koosseis

Reet Kiuru (Kambja vald) - esimees
Kristi Kull (Ülenurme vald) - aseesimees
Marge Einola (Ülenurme vald)
Kristiina Kolk (Kambja vald)
Evald Jegorov (Ülenurme vald). 
 
Asendusliikmed:
Taivo Prants (Kambja vald)
Ilve Kahro (Ülenurme vald).
 

Kontakt 

Valimiskomisjoni asukoht on Ülenurme vallamajas Pargi tn 2 Ülenurme alevikus.

tel 750 2612, 523 9117,
e-post: reet.kiuru@kambja.ee

 

Valimiskomisjoni tööajad

Alates 16. augustist on:

E ja K kella 15 - 17,

T, N ja R kella 10 - 12.

5. septembril kella 15 - 18.