23 märts, 2017
Külalisele Vaatamisväärsused Talurahvakooli mälestusaed

Kambja on talurahvakooli sünnipaikKambjas alustas kool enam kui 324. aastat tagasi. Rahvakooli 300. aastapäevaks rajatud koolihariduse mälestusmärgi juurde kuulub ka skulptor Endel Taniloo raiutud kiviraamat ning tulealtar.

Kooli algus Kambjas on seotud Ignatsi (ka Ignati) Jaaguga (u1670-1741), kes päris noore poisina pääses õppima Bengt Gottfried Forseliuse õpetajate seminari. Pärast seminari lõpetamist töötas Ignatsi Jaak ise kooliõpetajana kogu elu, sh 40 aastat Kambjas.

Kambja Ignatsi Jaagu Põhikooli lendude lõpuaktused lõpevad just siin, kus tehakse viimane ühispilt. Tulealtaril on põlenud nii Kambja laulupäeva, üldlaulupeotuli ning kooliolümpiatuli.

Kõrval, Kambja kirikuaias asuvad mälestuskivid Ignati Jaagule, Bengt G. Forseliusele, pastor Andreas Virginiusele ja Albrecht Sutorile.

Mälestusaeda nimetatakse ka memoriaaliks.

Asukoht: Kiriku, Kambja alevik, Kambja vald, Tartumaa

GPS: 58°14΄8.22˝, 26°41΄58.83˝

Kaardil


Vaata eraldi aknas