25 märts, 2017
Õigusaktid

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 7 sätestab volikogu ja valitsuse õigusaktid:

  • Volikogul ja valitsusel on õigus anda üldaktidena määrusi.
  • Volikogul on õigus üksikaktidena vastu võtta otsuseid, valitsusel anda korraldusi.
  • Volikogu ja valitsuse õigusaktid kehtivad antud omavalitsusüksuse haldusterritooriumil.

 

Kambja Vallavolikogu määrused (avaldatakse üksnes Riigi Teatajas)

Kambja Vallavalitsuse määrused (avaldatakse üksnes Riigi Teatajas)

Kambja Vallavolikogu otsused

Kambja Vallavalitsuse korraldused