Korraldatud segaolmejäätmete vedu

7.04.17

Segaolmejäätmeid kogub Kambja vallas AS Ragn Sells. Valla elanikud ja ettevõtted peavad andma segaolmejäätmed käitlemiseks AS-le Ragn-Sells.

Jäätmekäitlusteenuse osutamisel lähtub Ragn-Sellsi AS jäätmeseadusest, Kambja valla jäätmehoolduseeskirjast, korraldatud jäätmeveo konkursi pakkumise hankedokumentidest ja AS-i Ragn-Sells jäätmekäitlusteenuse osutamise tüüptingimustest.

Konteinerid

Jäätmete kogumiseks saab konteinereid rentida või välja osta AS-ilt Ragn-Sells.

Uute konteinerite ostu puhul antakse konteinerile garantii kaheks aastaks. Kasutada võib ka isiklikke, nõuetele vastavaid konteinereid. Plastkonteineri puhul peab olema konteiner kandiline, ratastega, konteineri kõrgus maast vähemalt 90 cm. Konteinerite pilte näeb AS-i Ragn-Sells kodulehel.

NB! Kaubandusvõrgus müüakse väga erineva mahuga ja kvaliteediga konteinereid. Enne konteineri ostmist kaubandusvõrgust tuleks veenduda et konteineri mõõdud on õiged ja tegemist vastupidavast plastist konteineritega.

Kuni 800-liitrised käsitsi teisaldatavad ratastel jäätmemahutid tuleb paigutada korralikult suletuna kokkulepitud ajaks jäätmevedajale kättesaadavasse kohta tasasele horisontaalsele alusele sõidutee lähedale nii, et jäätmeveok pääseks takistamatult kogumismahuti juurde. Juurdesõidutee kogumismahuti laadimiskohani peab olema ehitatud selliselt, et kannatab raskeveoki pealesõitu. Kui kogumismahuti jäetakse kaugemale kui 10 meetrit jäätmeveoki võimalikust peatuskohast, lisandub konteineri käsitranspordi tasu.

Suuremad kui 800-liitrised jäätmemahutid tuleb paigaldada neid tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega alusele, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs jäätmemahuti tühjendusküljelt. Jäätmemahutid, mis ei ole käsitsi teisaldatavad, tuleb paigutada selliselt, et neid võiks tühjendada jäätmeveokisse vahetult paiknemiskohast.

Lisatasude vältimiseks soovitame tuua konteiner tühjenduspäevaks tee äärde, nii saab ühtlasi vähendada olukordi, kus suured prügiautod võivad kahjustada väiksemaid teid või õuealasid.

Jäätmemahutite tehnilised nõuded

Korraldatud jäätmeveol kasutatava segaolmejäätmete kogumismahuti vähim suurus on:

 1. tiheasustusaladel 80 liitrine jäätmemahuti;
 2. hajaasustusaladel 240 liitrine jäätmemajuti;
 3. 4 ja enama korteriga korterelamu puhul vähemalt 240 liitrit.

Jäätmekonteinerite rent ja müük

Prügikotiteenus

Ainult erandjuhul – vallavalitsuse poolse loa alusel – saab segaolmejäätmete konteineri asemel kasutada prügikotte.

Prügikotiteenuse kasutamisel saab korraga ära anda kuni 50 või 100 liitrit prügi. Selleks saab iga klient osta üks või kaks 50-liitrist AS-i Ragn-Sells logoga kilekotti. Kottide äravedu toimub analoogselt konteineri tühjendusega kokkulepitud graafiku alusel. Pealt kinni seotud kilekotid tuleb tühjenduspäevaks panna nähtavasse kohta (värava taha, tee äärde). Arvestama peab sellega, et loomad-linnud ei pääseks koti kallale ega saaks seda puruks tõmmata. Kasutada võib ainult Ragn-Sells AS logodega kilekotte. Esimesed kilekotid saab klient osta Ragn-Sells AS'i kontorist.

Palun võtke AS-ga Ragn-Sells ühendust, kui:

 • Teil puudub konteiner ja Te soovite seda laenutada või osta;

 • Teie jäätmemahuti erineb lisatud veograafikus ja lepingus toodud mahuti suurusest;

 • Te soovite konteinerit lasta tühjendada sagedamini kui lisatud lepingus ja veograafikus kirjas;

 • Teil on vana tüüpi metallist ratasteta 750-liitrine konteiner;

 • Teile ei ole saadetud esmateavitust koos lepinguga.

Palun võtke Kambja vallavalitsusega ühendust, kui:

 • antud aadressil puudub elu- või äritegevus ja Te soovite saada vabastust korraldatud jäätmeveost;

 • soovite taotleda hooajalist vabastust, suvila-maakodu mittekasutamise perioodil.

 • soovite kasutada ühiskonteinerit mitme eramu/elamu peale;

 • soovite kasutada prügikoti veo teenust.