Kambja Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

22.02.18

 

Struktuuriüksus

Teenistuskoha nimetus

Teenistuskoha jaotus ameti- või töökohaks ja koormus

Tähtajalisus

Ametikoht

Töökoht

1. Vallakantselei

       
 

vallasekretär

1

 

tähtajatu

 

jurist

1

 

tähtajatu

 

volikogu sekretär-jurist

1

 

tähtajatu

 

Registripidaja-sekretär

2

 

tähtajatu

 

arhivaar

 

0,5

kuni 28.02.2018

 

kohti kokku

5

0,5

 

2. Finantsosakond

       
 

finantsjuht

1

 

tähtajatu

 

pearaamatupidaja

1

 

tähtajatu

 

raamatupidaja

 

3

tähtajatu

 

kohti kokku

2

3

 

3. Sotsiaalosakond

       
 

osakonnajuhataja

1

 

tähtajatu

 

sotsiaaltöö spetsialist

2

 

tähtajatu

 

lastekaitsespetsialist

2

 

tähtajatu

 

koduhooldustöötaja

 

2

tähtajatu

 

haridusnõunik

1

 

tähtajatu

 

kohti kokku

6

2

 

4. Maa- ja ehitusosakond

       
 

osakonnajuhataja

1

 

tähtajatu

 

ehitusspetsialist

2

 

tähtajatu

 

maaspetsialist

2

 

tähtajatu

 

keskkonnaspetsialist

1

 

tähtajatu

 

kohti kokku

6

   

5. Arendusosakond

       
 

arendusjuht

1

 

tähtajatu

 

hankespetsialist

 

1

tähtajatu

 

kohti kokku

1

1

 

6. Majandusosakond

abivallavanem

1

   tähtajatu
 

koristaja

   2  tähtajatu
 

kohti kokku

1

 2  

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

21

 8,5  

Teenistuskohtade koormus kokku

 

29,5