Kambja Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis

16.11.17

Kambja Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 01.01.2018:

Struktuuriüksus

Teenistuskoha nimetus

Teenistuskoha jaotus ameti- või töökohaks ja koormus

Tähtajalisus

Ametikoht

Töökoht

1. Vallakantselei

       
 

vallasekretär

1

 

tähtajatu

 

jurist

1

 

tähtajatu

 

volikogu sekretär-jurist

1

 

tähtajatu

 

Registripidaja-sekretär

2

 

tähtajatu

 

arhivaar

 

0,5

kuni 28.02.2018

 

kohti kokku

5

0,5

 

2. Finantsosakond

       
 

finantsjuht

1

 

tähtajatu

 

pearaamatupidaja

1

 

tähtajatu

 

raamatupidaja

 

3

tähtajatu

 

kohti kokku

2

3

 

3. Sotsiaalosakond

       
 

osakonnajuhataja

1

 

tähtajatu

 

Sotsiaaltöö spetsialist

2

 

tähtajatu

 

lastekaitsespetsialist

2

 

tähtajatu

 

koduhooldustöötaja

 

2

tähtajatu

 

haridusnõunik

1

 

tähtajatu

 

kohti kokku

6

2

 

4. Maa- ja ehitusosakond

       
 

osakonnajuhataja

1

 

tähtajatu

 

ehitusspetsialist

2

 

tähtajatu

 

maaspetsialist

2

 

tähtajatu

 

keskkonnaspetsialist

1

 

tähtajatu

 

kohti kokku

6

   

5. Arendusosakond

       
 

arendusjuht

1

 

tähtajatu

 

hankespetsialist

 

1

tähtajatu

 

kohti kokku

1

1

 

6. Majandusosakond

abivallavanem

1

   tähtajatu
 

koristaja

   2  tähtajatu
 

kohti kokku

1

 2  

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

21

 8,5  

Teenistuskohtade koormus kokku

 

29,5

 

 Vastavalt haldusreformiseadusele kehtivad liidetud omavalitsuste struktuuriüksused (so Ülenurme vallavalitsus ja Kambja vallavalitsus) kuni 31.12.2017. 

 

Kambja Vallavalitsuse ametisasutuse struktuur kuni 31.12.2017:

Struktuuriüksus

Teenistuskoha nimetus

Teenistuskoha jaotus ameti-
või töökohaks ja koormus

Tähtajalisus

Ametikoht

Töökoht

1. Vallakantselei

       
 

vallasekretär

1

 

tähtajatu

 

vallasekretäri abi

1

 

tähtajatu

 

registripidaja

 

1

tähtajatu

 

arhivaar

 

0,5

tähtajatu

 

kohti kokku

2

1,5

 

2. Finantsosakond

       
 

finantsjuht

1

 

tähtajatu

 

raamatupidaja

 

1

tähtajatu

 

raamatupidaja-kassapidaja

 

1

tähtajatu

 

kohti kokku

1

2

 

3. Sotsiaal- ja haridusosakond

       
 

sotsiaalnõunik

1

 

tähtajatu

 

sotsiaaltöötaja-
lastekaitsespetsialist

1

 

tähtajatu

 

autojuht-sotsiaaltöötaja

 

1

tähtajatu

 

kultuuritöötaja

 

1

tähtajatu

 

kohti kokku

2

2

 

4. Majandus- ja maakorraldusosakond

       
 

majandusnõunik

1

 

tähtajatu

 

maanõunik

1

 

tähtajatu

 

keskkonnanõunik

1

 

tähtajatu

 

ehitusnõunik

1

 

tähtajatu

 

päästekorraldaja

 

1

tähtajatu

 

koristaja

 

1

tähtajatu

 

kohti kokku

4

2

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

9

7,5

 

Teenistuskohtade koormus kokku

16,5

 

 

Ülenurme Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur kuni 31.12.2017:

Struktuuriüksus

Teenistuskoha nimetus

Teenistuskoha koormus

 

Ametikoha alus ATS-ist

ametikoht

töökoht

Vallakantselei

       
 

Vallasekretär

1

 

§ 7 lg 3 p 1

 

Registripidaja

1

 

§ 7 lg 3 p 9

 

Sekretär-asjaajaja

 

1

 

Raamatupidamine

       
 

Finantsjuht

1

 

§ 7 lg 3 p 8 ja 9

 

Vanemraamatupidaja

 

1

 
 

Raamatupidaja

 

1

 

Maakorraldus

       
 

Maanõunik

1

 

§ 7 lg 3 p 8 ja 9

Ehitus

       
 

Ehitusnõunik

1

 

§ 7 lg 3 p 8 ja 9

Keskkond

       
 

Arendusjuht

1

 

§ 7 lg 3 p 8 ja 9

Majandus

       
 

Abivallavanem

1

 

§ 7 lg 3 p 8 ja 9

 

Koristaja

 

1

 

Sotsiaal

       
 

Sotsiaalnõunik

1

 

§ 7 lg 3 p 8 ja 9

 

Lastekaitse spetsialist

1

 

§ 7 lg 3 p 8 ja 9

 

Hooldustöötaja

 

1

 

Kokku

 

9

5