Koosseisud

17.01.17

Struktuuriüksus

Teenistuskoha nimetus

Teenistuskoha jaotus ameti-
või töökohaks ja koormus

Tähtajalisus

Ametikoht

Töökoht

1. Vallakantselei

       
 

vallasekretär

1

 

tähtajatu

 

vallasekretäri abi

1

 

tähtajatu

 

registripidaja

 

1

tähtajatu

 

arhivaar

 

0,5

tähtajatu

 

kohti kokku

2

1,5

 

2. Finantsosakond

       
 

finantsjuht

1

 

tähtajatu

 

raamatupidaja

 

1

tähtajatu

 

raamatupidaja-kassapidaja

 

1

tähtajatu

 

kohti kokku

1

2

 

3. Sotsiaal- ja haridusosakond

       
 

sotsiaalnõunik

1

 

tähtajatu

 

sotsiaaltöötaja-
lastekaitsespetsialist

1

 

tähtajatu

 

autojuht-sotsiaaltöötaja

 

1

tähtajatu

 

kultuuritöötaja

 

1

tähtajatu

 

kohti kokku

2

2

 

4. Majandus- ja maakorraldusosakond

       
 

majandusnõunik

1

 

tähtajatu

 

maanõunik

1

 

tähtajatu

 

keskkonnanõunik

1

 

tähtajatu

 

ehitusnõunik

1

 

tähtajatu

 

päästekorraldaja

 

1

tähtajatu

 

koristaja

 

1

tähtajatu

 

kohti kokku

4

2

 

Ametikohtade ja töökohtade koormus kokku

9

7,5

 

Teenistuskohtade koormus kokku

16,5