Sünnitoetus

14.03.17

Toimingu üldandmed
 

Kirjeldus: 

Sünnitoetus koosneb kolmest osast, mida makstakse:

  • pärast lapse sündi (40% toetuse määrast),
  • lapse 1-aastaseks saamisel (30%),
  • lapse 2-aastaseks saamisel (30%).

Toetuse kõiki osasid on õigustaotleda lapse vanemal ja muul last kasvataval isikul, kes saab selle lapse eest riiklikke peretoetusi. Taotleja elukohana peab olema registreeritud Kambja vald vähemalt kolm kuud enne lapse sünnikuupäeva, 1-aastaseks ja 2-aastaseks saamist. Toetuse kõikide osade saamiseks peab lapse elukohana olema registreeritud Kambja vald.

Toetust on õigustaotleda kahe kuu jooksul lapse sünnist, lapse 1-aastaseks ja 2-aastaseks saamisest. Esmakordse toetuse saamiseks esitab taotleja avalduse.

Sünnitoetuse maksmise aluseks on toetuse õiguse tekkimise ajal kehtinud toetuse määr.

Toetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel.

Toetuse määr 2017. aastal on 500 eurot.

Kestvus:

Lapse sünnitoetuse taotluse vaatab läbi sotsiaalametnik ning teeb otsuse toetuse maksmise kohta kahe nädala jooksul avalduse saabumisest.

Sünnitoetuse teise ja kolmanda saajad teeb kindlaks sotsiaalametnik rahvastikuregistri alusel ning teeb otsuse toetuse määramise kohta toetuse saamise kuu 10. kuupäevaks.

Õigusaktid:

Vastutav ametnik:

AmetikohtAmetniku nimiTelefonE-postLisainfo
SotsiaalnõunikMeriliis Kuuslap741 6205, 502 5840sotsiaal@kambja.eeVastuvõtt
Kesk 2, Kambja:
E, N 9 – 12;
K 9 – 12, 14 – 16
SotsiaalnõunikRahel Tamm750 2604rahel.tamm@ylenurme.eeVastuvõtt
Pargi 2, Ülenurme:
E, K 8.30 - 12.00, 13.00 - 16.30; R 8.30 - 12.00

 


Taotlemine elektrooniliselt
 

Vajalikud sammud:

Sisenege Kambja valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 Jälgige  vormi täitmise kulgu!
Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kambja vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub  kinnituskiri.

Viide:

 


Taotlemine pabervormil
 

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi  saab veebilehelt või  Kambja vallamajast. Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Kambja vallavalitsusest.

Vastuvõtuajad: E, N 9 – 12, K 9 – 12; 14 – 16

Vajaminevad dokumendid:

Isikut tõendavad dokumendid

Viide: