Rahvaküsitlus 23. ja 24. aprillil: „Kas pooldate Kambja ja Ülenurme valla sundühendamist?“

13.04.2017

  • Küsitlusel saab osaleda küsitluspunktis Kambja vallamajas:
    • pühapäeval 23. aprillil kell 10 – 18 ja
    • esmaspäeval 24. aprillil kell 10 – 18.
  • Elektrooniline küsitlus toimub üksnes pühapäeval 23. aprillil kell 10 – 24 aadressil https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?kid=12884
 Loe edasi »

« Tagasi

Kinnistute enampakkumisega müük

Kambja Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Kambja vallas Oomiste külas Kambja vallale kuuluvad Põdramäe (katastritunnus 28201:003:0030, knr 4633904, pindala 3.5 ha, sihtotstarve elamumaa) ja Põdraoru (katastritunnus 28201:003:0031, knr 4665004, pindala 0.41 ha, sihtotstarve elamumaa) kinnistud. Kinnistud müüakse tervikvarana, kinnistute vahel asub Kambja vallale kuuluv Pangodi - Ennu tee. Kinnistud asuvad Pangodi järvest ca 1 km kaugusel.

Põdramäe kinnistul asuvad elamu pindalaga 116 m2 (ehitusregistri kood 104045658) ja abihoone pindalaga 57 m2 (ehitusregistri kood 120746383). Põdraoru kinnistul asub saun pindalaga 20 m2 (ehitusregistri kood 120645126). Hooned on halvas seisukorras.

Kinnistute veevarustus toimub Põdramäe maaüksusel asuvast salvkaevust, kanalisatsioon puudub, elektriühendus puudub. Kinnistutel keskkonnakaitselised piirangud puuduvad. Kinnistute kohta saab informatsiooni telefonil +372 741 6207.

Kinnistute alghind on 10 000 (kümme tuhat) eurot.

Pakkumised esitada kirjalikult Kambja Vallavalitsusele aadressil Kesk tn 2 Kambja alevik Kambja vald või e-kirjaga vald@kambja.ee 28.aprilliks 2017.a kella 10.00.

Enampakkumise osavõtutasu ja tagatisraha puuduvad.

Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus korraldusega.

Enampakkumise tulemuste kinnitamise kohta saadetakse enampakkumise võitjale vallavalitsuse korraldus.

Enampakkumisel parima pakkumise teinud isikuga sõlmitakse ostu-müügileping kuu aja jooksul peale enampakkumise tulemuste kinnitamist, aga mitte enne kogu ostuhinna tasumist.

Kui enampakkumise võitja keeldub korralduse vastuvõtmisest või mõjuva põhjuseta ei ilmu ettenähtud tähtaja jooksul lepingu sõlmimisele, kaotab ta õiguse lepingu sõlmimiseks ja kordusenampakkumisel osalemiseks


Enampakkumine kinnisasjade kasutamiseks

21.04.2017

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 04.05.2017. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.  Loe edasi »