« Tagasi

Kaitseväe õppus

Hea Kambja valla elanik,

14.-16. märts 2017 toimub Teie vallas Kambja, Pangodi, Kavandu piirkonnas 2. jalaväebrigaadi Kuperjanovi jalaväepataljoni õppus.

Kasutatakse Kambja valla territooriumil asuvaid kooskõlastatud alasid ja teid. Õppuse alad korrastatakse pärast õppuse lõppu. Kaitsevägi palub liiklejatel ohutuse tagamiseks olla tähelepanelikud õppuse piirkonnas jäävatel teedel, kus liiguvad sõdurid ja kaitseväe masinad.

Õppuse edukaks kordaminekuks loodame Teie mõistvale suhtumisele ja vastutulelikkusele.

Küsimuste tekkimisel helistada telefonile

717 5499 või saata e-kiri aadressil kup@mil.ee

2. jalaväebrigaad