Vabad töökohad

8.12.17
Vallasekretär, jurist, ehitusspetsialist, lastekaitsespetsialist, haridusnõunik, hankespetsialist, koduhooldustöötaja.

Kambja Vallavalitsus kuulutab konkursi vabade ameti- ja töökohtade täitmiseks

Vallasekretär, jurist, ehitusspetsialist, lastekaitsespetsialist, haridusnõunik, hankespetsialist, koduhooldustöötaja.

  Tööülesanded nõustamine sotsiaalvaldkonna alastes küsimustes; hooldusvajaduse hindamine, hooldajatoetuse maksmise korraldamine; täisealiste inimeste hoolekande,...

Kambja vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaaltöö spetsialisti ametikohale ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks

  Tööülesanded nõustamine sotsiaalvaldkonna alastes küsimustes; hooldusvajaduse hindamine, hooldajatoetuse maksmise korraldamine; täisealiste inimeste hoolekande,...