02 apr , 2015

Kambja Valla 03.03.2015 korraldusega nr 414 on keelatud Kambja vallale kuuluvatel kruusakattega teedel mootorsõidukite, mille tegelik mass ületab 8 tonni, sõitmine alates 04.03.2015, kuni teede kandevõime taastumiseni.

Veel uudiseid | Ametlikud teated

18. märtsist 2015 algas hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Alatskivi, Haaslava, Kambja, Konguta, Laeva, Luunja, Mäksa, Meeksi, Nõo, Puhja, Rannu, Rõngu, Tartu, Tähtvere, Vara, Võnnu ja Ülenurme vallas.

Loe lisa...

 Kambja vallavalitsus korraldab koostöös aktsiaseltsiga Epler & Lorenz ohtlike jäätmete kogumisringi ja suuremõõtmeliste jäätmete vastuvõtu.

Loe lisa...

Kambja Vallavalitsuse 5. märtsi 2015. a korraldusega nr 416 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Kambja vallas Palumäe külas Künka maaüksuse detailplaneering.

Loe lisa...

Kambja Vallavalitsuse 5. märtsi 2015. a korraldusega nr 415 kehtestati Kambja vallas Kambja alevikus Kesk tn 2a ja Kesk tn 2b ja lähiümbruse detailplaneering. Planeeringuga on võimalik tutvuda vallavalitsuses ja valla kodulehel dokumendiregistris.

Loe lisa...

Kambja laulukoor.

Kambja vald on iseseisev kohaliku omavalitsuse üksus, mis paikneb Tartu maakonna lõunaosas Otepää kõrgustiku kuppelmaastikul. Vallaõigused taastati 16.05.1991.

Kambjat mainitakse ürikutes esimest korda 1330. aastal. Kambja kihelkond on olnud ajalooliselt Tartumaa lõunapoolse osa keskus ja Tartu linna väljund lõunasse ning on seda ka tänapäeval. Kambjas, kui vanas kultuuri- ja hariduskeskuses, tegutseb 1794. a Eesti vanim laulukoor. Kambja kool alustas tegevust juba aastal 1686, olles nii Eesti esimeste talurahvakoolide hulgas. 

Valda läbivad Tallinn - Luhamaa, Tatra - Otepää - Sangaste ja Uhti - Põlva maantee ning Tartu - Orava raudtee.

Kambja naabervaldadeks on Haaslava, Ülenurme ja Nõo vald Tartumaal, Palupera vald Valgamaal ning Valgjärve, Kõlleste ja Vastse-Kuuste vald Põlvamaal.

Ilm

Kambja
[Täpsemalt]