29 apr , 2016
 • Muudatused bussiliinidel

   1. maist on käigus maakonna bussiliin nr 231 Kambja - Vana-Kuuste - Roiu - Tartu väljumisajaga Kambjast kell 6.45 ning saabumisega Tartusse kell 7.30. Liin peaks leevendama nende inimeste olukorda, kes pühapäeva hommikuti Tartu tööle lähevad.

 • Tänavused kevadtalgud

   Neljapäevase seisuga on võrgukeskkonnas "Teeme ära!" möllitud kümmekond talgut, mis toimuvad Kambja vallas.

 • Lehekuul algab kaitseväe õppus Kevadtorm

   Kaitsevägi korraldab 2.–20. maini Lõuna- ja Kagu-Eestis õppuse Kevadtorm 2016, kus osaleb enam kui 6 000 kaitseväelast, reservväelast, kaitseliitlast ja liitlassõdurit.

 • Kaherattaliste ratsudega ohutult liiklema

   On rõõm näha, et kevade saabumisega täituvad meie linnatänavad kaherattaliste sõpradega. Pika ja pimeda talve tõttu kipub aga juhtuma, et autojuhtide jaoks tunduvad kaherattalised teedel esialgu ootamatud ja ka jalgratturid on mõned põhitõed ära unustanud. Kordame need üle!

 • Teemoonaks lusikas ja raamat

   Kõik möödunud aastal Kambja vallas sündinud lapsed said vallavalitsuselt kutse oma elu esimesele avalikule seltskonnaüritusele.

Veel uudiseid | Ametlikud teated

Kambja Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Kambja vallas Oomiste külas Kambja vallale kuuluvad Põdramäe maaüksuse (kü 28201:003:0030, knr 4633904), pindalaga 3,50 ha, sihtotstarbega elamumaa ja Põdraoru maaüksuse (kü 28201:003:0031, knr 4665004), pindalaga 0.41 ha, sihtotstarbega elamumaa. Kinnistud müüakse tervikvarana, kinnistute vahel asub Kambja vallale kuuluv Pangodi-Ennu tee. Kinnistud asuvad Pangodi järvest ca 1 km kaugusel.

Loe lisa...

Taotlusvoor avatakse 18.aprillil 2016, taotluste esitamise tähtaeg on 16.mai 2016.

Riiklik tagastamatu toetus eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast last ning kelle sissetulek ühe leibkonna liikme kohta viimase aasta tuludeklaratsiooni alusel ei ole suurem kui 355 eurot kuus.

Loe lisa...

22. märtsist 2016 algas hajaasustuse programmi  taotluste vastuvõtt Kambja vallavalitsuses.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 23. mail 2016.

Loe lisa...

LiiklusmärkKambja Vallavalitsus, lähtudes liiklusseadusest ning arvestades ilmastikuoludest tekkinud teede kandevõime langust, keelab Kambja vallale kuuluvatel avalikult kasutatavatel kruusateedel alates 18. märtsist 2016 mootorsõidukite, mille tegelik mass ületab 8 tonni, sõitmise kuni teede kandevõime taastumiseni.

Loe lisa...

Kambja laulukoor.

Kambja vald on iseseisev kohaliku omavalitsuse üksus, mis paikneb Tartu maakonna lõunaosas Otepää kõrgustiku kuppelmaastikul. Vallaõigused taastati 16.05.1991.

Kambjat mainitakse ürikutes esimest korda 1330. aastal. Kambja kihelkond on olnud ajalooliselt Tartumaa lõunapoolse osa keskus ja Tartu linna väljund lõunasse ning on seda ka tänapäeval. Kambjas, kui vanas kultuuri- ja hariduskeskuses, tegutseb 1794. a Eesti vanim laulukoor. Kambja kool alustas tegevust juba aastal 1686, olles nii Eesti esimeste talurahvakoolide hulgas. 

Valda läbivad Tallinn - Luhamaa, Tatra - Otepää - Sangaste ja Uhti - Põlva maantee ning Tartu - Orava raudtee.

Kambja naabervaldadeks on Haaslava, Ülenurme ja Nõo vald Tartumaal, Palupera vald Valgamaal ning Valgjärve, Kõlleste ja Vastse-Kuuste vald Põlvamaal.

Ilm

Kambja
[Täpsemalt]