09 veebr, 2016
 • Lembit Jakobson pälvis valla teenetemärgi

   Vallavolikogu liikmed otsustasid salajasel hääletusel anda Kambja valla 15. teenetemärk kauaaegsele Unipiha algkooli õpetajale Lembit Jakobsonile.

 • Pidulik sumin Mesimummis

   Dokumendid kinnitavad, et Kambja lasteaia Mesimumm loomisest on möödunud juba nõnda palju aega – 55 aastat –, et seal kõige esimestena mängimas ja õppimas käinud mudilased hakkavad oma eluteel peagi ületama vanaduspensioni künnist.

 • Meie külaelu ja elu külades väärib kajastamist

   Valla juubeliaastal pühendutakse Kambja kooli almanahhis Tootsi Taskud kodukandile

 • Eluloovõistlus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks

   Iga inimene tunneb kõige paremini vähemalt ühte ala – oma elulugu. Iga inimene on ajalugu, esmalt oma lastele ja lapselastele, aga ka kõigile järeltulevatele põlvkondadele. Elulugu on elu jälg mälus!

Veel uudiseid | Ametlikud teated

Kambja Vallavalitsuse 21.01.2016 korraldusega nr 763 algatati Pangodi külas Käpa maaüksuste (kü 28201:004:0039 ja 28201:005:0075) ja lähiümbruse detailplaneeringu koostamine planeeringuala suurusega ca 70 ha.

Loe lisa...

On võimalik tutvuda Kambja valla jäätmekavaga aastateks 2016 - 2020 või paberkandjal vallavalitsuses keskkonnanõuniku kabinetis nr 11.

Kambja laulukoor.

Kambja vald on iseseisev kohaliku omavalitsuse üksus, mis paikneb Tartu maakonna lõunaosas Otepää kõrgustiku kuppelmaastikul. Vallaõigused taastati 16.05.1991.

Kambjat mainitakse ürikutes esimest korda 1330. aastal. Kambja kihelkond on olnud ajalooliselt Tartumaa lõunapoolse osa keskus ja Tartu linna väljund lõunasse ning on seda ka tänapäeval. Kambjas, kui vanas kultuuri- ja hariduskeskuses, tegutseb 1794. a Eesti vanim laulukoor. Kambja kool alustas tegevust juba aastal 1686, olles nii Eesti esimeste talurahvakoolide hulgas. 

Valda läbivad Tallinn - Luhamaa, Tatra - Otepää - Sangaste ja Uhti - Põlva maantee ning Tartu - Orava raudtee.

Kambja naabervaldadeks on Haaslava, Ülenurme ja Nõo vald Tartumaal, Palupera vald Valgamaal ning Valgjärve, Kõlleste ja Vastse-Kuuste vald Põlvamaal.

Ilm

Kambja
[Täpsemalt]